Dlaczego korzystamy z sesji u terapeuty?

Uczestnicy psychoterapii mogą dowiedzieć się więcej o sobie, swoich celach i wartościach, zidentyfikować przyczyny napięć w związkach, rozwijać umiejętności stawiania czoła wyzwaniom, przezwyciężyć określone problemy, takie jak fobia czy pewne zachowania, które nie pozwalają im normalnie funkcjonować.

Aby skorzystać z takiej formy terapii, osoba musi wyrazić chęć uczestniczenia, a także aktywnie angażować się w leczenie, uczestniczyć w spotkaniach i wykonywać zadania między sesjami.

Dlaczego korzystamy z sesji u terapeuty?

Czego można się nauczyć podczas psychoterapii?

Osoby z poważną chorobą psychiczną lub innymi istotnymi zmianami w życiu mogą potrzebować ciągłej psychoterapii. Regularne sesje mogą zapewnić wsparcie, którego pacjenci potrzebują, aby utrzymać swoje codzienne funkcjonowanie na odpowiednim poziomie. Inne osoby kontynuują psychoterapię nawet po rozwiązaniu problemów, które początkowo ich tam przywiodły. Dzieje się tak, ponieważ nadal doświadczają nowych spostrzeżeń, lepszego samopoczucia i funkcjonowania. Kiedy pacjenci nauczą się identyfikować i konfrontować negatywne uczucia w zdrowy sposób, to, co zaczęło się jako początkowa ulga, może na dłuższą metę przekształcić się w większe poczucie spokoju i szczęścia.

Gdy zaczniesz rozwiązywać problem, który skłonił cię do skorzystania z psychoterapii, nauczysz się również nowych umiejętności, które pomogą ci inaczej spojrzeć na siebie i świat. Nauczysz się, jak odróżnić sytuacje, które możesz zmienić, od tych, których nie możesz, oraz jak skoncentrować się na poprawie rzeczy, nad którymi masz kontrolę. Nauczysz się także odporności, która pomoże ci lepiej radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami. Podejścia poznawcze i behawioralne stosowane w psychoterapii mają trwały efekt, który zmniejsza ryzyko nawrotu objawów nawet po zakończeniu leczenia.

Jeśli na przykład masz problemy w związku, pomocna może być terapia dla osób w związku. Podobnie osoba mająca problemy rodzicielskie może wziąć udział w terapii ze swoim dzieckiem. Osoba, która ma problemy z interakcją z innymi, może najbardziej skorzystać z psychoterapii grupowej. Gabinet psychoterapii znajdziesz na stronie https://gabinet-ego.pl. Ważne jest, aby trzymać się psychoterapii wystarczająco długo, aby wprowadzić w życie istotne zmiany, które pomogą nam funkcjonować lepiej i bardziej szczęśliwie.