Rodzaje przepływomierzy

Przepływomierze to urządzenia mierzące ilość cieczy, gazu lub pary, która przez nie przepływa.

Niektóre przepływomierze mierzą przepływ jako ilość płynu przechodzącego przez przepływomierz w pewnym okresie czasu przykładowo ilość litrów na minutę. Inne przepływomierze mierzą całkowitą ilość płynu, która przeszła przez przepływomierz tylko ilość litrów. Przepływomierze składają się z podstawowego urządzenia, przetwornika i przetwornika. Przetwornik wykrywa płyn, który przechodzi przez główne urządzenie. Przetwornik wytwarza użyteczny sygnał przepływu z surowego sygnału przetwornika. Te elementy są często łączone, więc rzeczywisty przepływomierz może być jednym lub większą liczbą urządzeń fizycznych. Przepływomierze objętościowe mierzą bezpośrednio objętość płynu przechodzącego przez przepływomierz. Jedyną technologią przepływomierza, która mierzy bezpośrednio objętość, jest przepływomierz z przepływem dodatnim.

Przepływomierze prędkości wykorzystują techniki, które mierzą prędkość przepływającego strumienia w celu określenia przepływu objętościowego.

Przykłady technologii przepływomierzy mierzących prędkość obejmują magnetyczne, turbinowe, ultradźwiękowe i wirowe zrzucanie przepływomierzy. Przepływomierze masowe wykorzystują techniki mierzące przepływ masowy przepływającego strumienia. Przykłady technologii przepływomierzy mierzących przepływ masowy obejmują przepływomierze masowe Coriolisa i przepływomierze termiczne. Przepływomierze wnioskowania nie mierzą objętości, prędkości ani masy, ale raczej mierzą przepływ, biorąc jego wartość z innych zmierzonych parametrów. Przykłady technologii przepływomierzy, które mierzą w sposób inferencyjny, obejmują przepływomierze różnicowe, przepływowe i zmienne. Komputery przepływowe są często używane do kompensacji pomiarów przepływu w rzeczywistych warunkach procesu, takich jak ciśnienie, temperatura, lepkość i skład. Dodatkowe technologie przepływomierzy obejmują przepływomierze mierzące przepływ cieczy w otwartym kanale oraz przepływomierze wprowadzające, które mierzą przepływ w jednym miejscu w rurze i wykorzystują ten pomiar do wnioskowania o przepływie w całej rurze. Układy pomiaru przepływu wprowadzającego często wykorzystują komputer przepływu w celu kompensacji efektów hydraulicznych. Bardzo podobnie działa licznik do zbiornika z olejem, który stosowane jest w wielu urządzeniach.