Geodezja to nie tylko pomiary terenu

Geodeta mierzy i mapuje linie graniczne przestrzeni lądowej, wodnej i powietrznej.

Oceniają te przestrzenie osobiście i porównują swoje pomiary z istniejącymi zapisami, aby zapewnić dokładność danych. Praca geodetów jest niezbędna w branży budowlanej i planowania nieruchomości. Geodeci określają, gdzie powinny znajdować się budynki, drogi, mosty i inne nowe projekty budowlane oraz jakie fundamenty są wymagane w danym przypadku. W przypadku zakupu lub sprzedaży pustych bloków lub nieruchomości grunty muszą zostać zbadane do celów prawnych. W ciągu typowego dnia pracy geodeci mogą wykonać wiele różnych zadań. Geodeci mierzą odległości między punktami odniesienia w celu określenia lokalizacji granic i innych ważnych cech przestrzeni lądowej, wodnej i powietrznej. Rejestrują wyniki pomiarów, porównują je z wcześniejszymi zapisami i weryfikują poprawność tych danych. Do obowiązków geodetów należy również doradzanie kartografom, architektom i kierownikom budowy przy tworzeniu map i podczas planowania nowych projektów budowlanych. Geodeci sporządzają również opisy i pomiary badanych terenów pod akty własności, dzierżawy i inne dokumenty prawne. Inspektorzy geodezyjni muszą pracować precyzyjnie i dokładnie, aby zapewnić prawidłowe pomiary. Polegają również na swojej dbałości o szczegóły, gdy odkrywają rozbieżności pomiędzy dokonanymi pomiarami, a już istniejącymi zapisami.

Geodeci wykorzystują także swoje umiejętności rozwiązywania problemów, aby odkryć przyczyny wszelkich rozbieżności w wykonywanych pomiarach i istniejących zapisach oraz określić, gdzie powinny znajdować się prawidłowe granice.

Z usług geodety korzysta się również, aby wykonać i zmierzyć podział działki Kraków – HiLevel firma geodezyjna świadczy również takie usługi. Geodeci muszą efektywnie zarządzać swoim czasem, aby dotrzymywać terminów, zwłaszcza podczas pracy w terenie z ograniczoną liczbą godzin z odpowiednim światłem dziennym. Geodeci dzielą swój czas na pracę w terenie i pracę przy biurku w biurze.