Jak odzyskać prawo jazdy?

Jeśli przypadkowo podczas kontroli stwierdzono u nas obecność alkoholu we krwi, nie musimy się martwić o to, że w przypadku pierwszego takiego przewinienia stracimy dożywotnio prawo jazdy.

Nawet jeśli nie stracimy prawa jazdy, to po zakończeniu kontroli dokument zostanie nam zatrzymany. Samo zatrzymanie nie oznacza jednak permanentnej utraty uprawnień, jednak proces odzyskania dokumentu może przełożyć się w czasie. Formalności nie są niczym trudnym, ponieważ w ostatni dzień kary, możemy złożyć wniosek o odzyskanie dokumentu. Przed złożeniem wniosku trzeba się udać do lekarza, aby otrzymać odpowiednie orzeczenie lekarskie, gdzie lekarz stwierdzi brak przeciwwskazań, do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Inne formalności

W niektórych przypadkach wymaga się również dodatkowo orzeczenia psychologicznego. Oczywiście tylko w przypadku gdy taki obowiązek został na nas nałożony. Bez spełnienia takiego warunku nie odzyskamy prawa jazdy. Jeśli zamierzamy przedstawić wniosek, to musi on posiadać zdjęcie, dowód opłaty oraz pełnomocnictwo, jeśli takowe występuje i załatwiamy odzyskanie dokumentu przez osobę trzecią. Jeśli prawo jazdy zostało zawieszone na okres mniejszy niż 12 miesięcy, to dokument bez problemu uzyskamy tego samego dnia, gdy złożymy wniosek. W innych wypadkach przyjdzie nam nieco poczekać na odzyskanie prawa jazdy.
Więcej na https://adwokat24h.pl/


Ponowny egzamin

W momencie, gdy prawo jazdy jest zabrane na dłużej niż 12 miesięcy, wtedy trzeba przeprowadzić ponownie egzamin na prawo jazdy. Nie istnieje żaden inny sposób, pozwalający na odzyskanie dokumentu. Nie jest to jednak w żadnym wypadku tradycyjny egzamin. Najpierw jesteśmy zmuszeni do ponownego przejścia badań psychotechnicznych. Wniosek o przeprowadzenie takich badań jest zazwyczaj wysyłany w ciągu trzech miesięcy. To właśnie w tym czasie osoby, do których kierowane jest badanie, muszą się zgłosić. Brak takiego zgłoszenia jest traktowany jako odmowa. Dopiero po wspomnianym badaniu można otrzymać skierowanie na egzamin. Po zdaniu egzaminu prawo jazdy zostaje wydane jeszcze tego samego dnia.