Zadośćuczynienie dla działaczy opozycyjnych

W czasie stanu wojennego w roku 1981 wiele osób zostało internowanych, wiele osób także zostało skazanych na karę więzienia, obecnie opozycjoniści, osoby które był represjonowane mogą ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy w wyniku wydania lub wykonania orzeczenia lub decyzji sądu komunistycznego, oznacza to iż osoby które zostały skazane mogą obecnie ubiegać się o unieważnienie tamtego orzeczenia.

Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych przez państwo komunistyczne

Oczywiście należy zrobić to w sądzie okręgowym, należy postarać się o uzyskanie postanowienia sądu o kasacji poprzedniego wyroku, co będzie umożliwiało staranie się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

W tym przypadku ważna jest ustawa z 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych. Ustawa ta mówi także o osobach które pełniły służbę wojskową w latach 1982 oraz 1983 kiedy zostały do niej przymuszone. Była to forma kary za działalność opozycyjną na rzecz wolnego państwa polskiego. Dodatkowo także represje ze strony organów radzieckich z lat 1944-1956.

Zadośćuczynienie dla działaczy opozycyjnych

Wnioski o tego rodzaju zadośćuczynienie mogą składać osoby represjonowane, także ich rodziny czy dzieci, rodzeństwo, małżonek, dodatkowo mogą tego rodzaju wnioski składać organizacje które zrzeszają osoby represjonowane w tamtym okresie.

 

Dodatkowo ustawa mówi iż wniosek może złożyć prokurator, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich. Oczywiście zadośćuczynienie może być wypłacone bardzo wielu osobom które nie tylko zostały skazane, ale także odbywały karę więzienia czy też po zasądzeniu kary ukrywały się przed aparatem państwa komunistycznego, o czym mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Warto zwrócić uwagę iż odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych może zostać wypłacone nawet po wielu latach ponieważ roszczenia te nie przedawniają się, należy jedynie pamiętać o 10 letnim okresie żądanie odszkodowania po unieważnieniu poprzedniego orzeczenia. Dzięki temu dzieci zmarłego opozycjonisty będą mogły liczyć na zadośćuczynienie.