Pomoc dla firm dotkniętych pandemią

Filmy który popadły w kłopoty finansowe w związku z niemożnością zarabiania w czasie częściowego zamknięcia gospodarki, z pewnością mogą nadal odczuwać następstwa.

Oczywiście wiązało się to ze zmniejszeniem dochodów firmy, dlatego też niektóre z nich popadły w długi, narosły przykładowo zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego czy też Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Problem mają przykładowo firmy które miały wielu pracowników, w tym wypadku składki do ZUS mogą być bardzo wysokie, z pewnością ciężko poradzić sobie z tego rodzaju zobowiązaniami.

Pomoc dla firm dotkniętych pandemią

Dlaczego warto starać się o pożyczkę na spłatę ZU i US?

W przypadku kiedy firma przez długi czas zalega, jest to duża kwota wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych może naliczać odsetki, w tym wypadku może wejść także na drogę sądową w celu odzyskania należności w związku z zaległymi spodkami, może to doprowadzić do windykacji i zajęcia komorniczego. Wiele firm mogłoby oczywiście nie przetrwać tego rozwoju sytuacji kiedy zostały zajęte obiekty czy też różnego rodzaju środki trwałe firmy. Dlatego też poszukuję się wyjścia z sytuacji, możemy zwrócić uwagę na bardzo interesujące kredyty preferencyjne dla firm które obecnie mają problemy z uzyskaniem płynności finansowej.

Warto zwrócić uwagę iż są to kredyty i pożyczki na warunkach preferencyjnych, w tym przypadku banki nie pobierają niektórych opłat które są charakterystyczne dla kredytów. Oprocentowanie tego rodzaju pożyczek wynosi 0%, podobnie nie musimy wnosić niektórych opłat takich jak płatności związanych z rozpatrzenie wniosku. W tym przypadku cała procedura jest ułatwiona ze względu na to iż firmy nie muszą przedstawiać dokumentów związanych z nie zaleganiem z płatnościami do urzędów. Filmy starające się o pożyczkę mogą także wykazywać straty, dlatego też jest to bardzo dobre rozwiązanie dla wielu przedsiębiorstw borykających się z problemami.

Często pożyczka na spłatę zus i us, może polegać na wpłaceniu przez bank pieniędzy bezpośrednio na indywidualne konto firmowe w Urzędzie Skarbowym lub też Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wówczas wszystkie należności zostaną bardzo szybko uregulowane. Oczywiście w przypadku tych pożyczek firma będzie miała możliwość negocjowania warunków spłaty, długości trwania kredytu. Z pewnością firmy które borykają się z problemami skorzystają z tego rodzaju okazji.