Co to jest ITIL (Information Technology Infrastructure Library)?

Biblioteka infrastruktury informatycznej, czyli w skrócie ITIL, stosuje podejście Lifecycle w celu zapewnienia wskazówek dotyczących najlepszych praktyk w zakresie zarządzania usługami IT.

Cykl życia usługi ITIL składa się z pięciu etapów: strategia serwisowa, projekt usługi, przejście usługi, eksploatacja usługi i ciągłe doskonalenie usługi. Faza strategii usług zawiera wskazówki dotyczące projektowania, opracowywania i wdrażania zarządzania usługami IT. Trzeba zrozumieć, w jaki sposób można opracować strategie usług, aby zapewnić firmie wyraźną przewagę na rynku. Podczas strategii usług organizacja określi rynki docelowe i sposób odróżnienia się od konkurencji. Zespół zarządzający organizacji zrozumie koszty i ryzyko związane z portfelami usług i może skutecznie wykorzystywać te informacje w podejmowaniu decyzji operacyjnych. Posiadanie odpowiednich strategii może zapewnić firmie aktywne i produktywne podejście do prowadzonej działalności. Faza projektowania usługi zawiera wskazówki, jak projektować i rozwijać usługi oraz procesy zarządzania usługami IT, które będą wspierać strategie usługowe już opracowane. Nauczenie się, jak projektować plany usług, przygotuje specjalistów IT i liderów biznesu do jak najszybszego rozwiązania problemów klientów. Faza przejścia usługi uczy specjalistów IT i ich partnerów biznesowych efektywnego zarządzania zmianami.

Przenoszenie usług zawiera wskazówki, jak efektywnie i skutecznie przekształcić nowe i zmienione usługi w operacje bez zakłócania innych usług lub procesów.

Faza operacji serwisowej zawiera wskazówki dotyczące praktycznych aspektów codziennych operacji biznesowych. Celem jest, aby dział IT utrzymywał sprawność, niezawodność, wydajność i opłacalność. Nawet jeśli nic się nie zmienia w organizacji, zawsze jest miejsce na rozwój i poprawę usług IT, a certyfikat itil pomaga w osiągnięciu tego celu. Ciągła ocena jest kluczem do zrozumienia, gdzie można wprowadzić ulepszenia. Działania i procesy na tym etapie zapewniają, że usługi są dostarczane do klientów na uzgodnionych poziomach przy minimalnych zakłóceniach oraz koncentrują się na zapewnianiu wartości zarówno klientowi, jak i usługodawcy.