Dlaczego pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne?

Przez wiele lat pracodawcy niechętnie zatrudniali osoby niepełnosprawne, jednak w ostatnich latach to się zmienia.

Coraz więcej firm oraz miejsc pracy przechodzi na bardziej integracyjne modele zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne są dla naszego społeczeństwa tak samo użyteczne, jak ludzie zdrowi, dlatego nie ma żadnego powodu, aby takich osób nie zatrudniać.

Dlaczego pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne?

Praca dla osób niepełnosprawnych w firmach zatrudniających powyżej 25 osób

Istnieje wiele powodów, dla których niektórzy pracodawcy nadal niechętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne, a jedną z największych przeszkód jest utrzymywanie się negatywnych stereotypów i ograniczonych założeń dotyczących zdolności osób niepełnosprawnych do wykonywania swojej pracy. Takie postawy są szkodliwe na niezliczone sposoby, przede wszystkim wyrządzają krzywdę osobom niepełnosprawnym, zapewniając, że dalszy brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych jest końcowym rezultatem takich uprzedzeń. W wielu przypadkach niepełnosprawni kandydaci po prostu nigdy nie mają możliwości wykazania się i zdobycia pracy, do której aplikują.

Postawy te często materializują się w szeregu mitów na temat pracowników niepełnosprawnych, a te błędne założenia znacznie utrudniają kandydatom z niepełnosprawnościami przebicie się w procesie rekrutacji. Wielu pracodawców ma błędne przekonanie, że osoby niepełnosprawne potrzebują kosztownego dostosowania budynku czy miejsca pracy do swoich potrzeb, a także że pracownicy niepełnosprawni będą mieli więcej zwolnień chorobowych, lub że są społecznie nieprzystosowani do pełnienia swoich obowiązków. Nie jest to jednak prawda, a błędne wyobrażenia osób uprzedzonych na temat pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności.

Obowiązki zawodowe mogą również podjąć ludzie niepełnosprawni praca przez nich wykonywana w niczym się nie różni od tej świadczonej przez osoby w pełni sprawne. Nie należy zatem takich osób dyskryminować, jeśli poszukujemy nowego pracownika, a kierować się umiejętnościami kandydata do obsadzenia stanowiska.