Jak prawidłowo wyliczyć kwotę składki na PFRON

W naszym kraju pracodawcy którzy zatrudniają więcej niż 25 pracowników na pełnym etacie muszą pamiętać o opłacaniu składek na PFRON czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oczywiście składka to nie dotyczy firmy, która zatrudnia więcej niż 6% pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Oczywiście w przypadku firm które zatrudniają mniej niż 25 osób składka tego rodzaju nie występuje. Oczywiście należy pamiętać aby obliczyć dokładną należną kwotę składki. Obecnie możemy skorzystać z różnego rodzaju kalkulatorów które automatycznie wyliczoną wielkość składki.

Jak prawidłowo wyliczyć kwotę składki na PFRON

Oblicz wpłaty PFRON – kalkulator online

W przypadku kiedy pracodawcy zatrudniają osoby niepełnosprawne w swojej firmie, a ich ogólny udział wynosi więcej niż 6% wówczas są zwolnieni z opłacania składki. Nie muszą także dokonywać tego rodzaju wpłaty domy opieki społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pracy w których ogłoszono upadłości czy też placówki dyplomatyczne. W przypadku kiedy chcemy obliczyć przeciętne zatrudnienie PFRON, wówczas robimy to na koniec każdego miesiąca, wyciągana jest średnia arytmetyczna z dziennego zatrudnienia w danym miesiącu. Oczywiście dotyczy to osób zatrudnionych na cały etat, w tym przypadku nie uwzględniamy osób które przebywają na urlopach rodzicielskich czy też wychowawczych.

Obecnie coraz więcej stron internetowych umożliwia pracodawcom poprawne obliczanie różnego rodzaju opłat i składek, jest to bardzo wygodne ponieważ oszczędza z pewnością dużą ilość czasu. Często także w firmach tego rodzaju zadaniem zajmują się pracownicy księgowości, którzy wiedzą jaka powinna być składka na PFRON. Jeżeli chcemy skorzystać z kalkulatora powinniśmy podać oczywiście różnego rodzaju dane, wybieramy odpowiedni miesiąc, podajemy liczbę osób zatrudnionych ogółem, jest to ilość etatów, następnie podajemy także ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych w naszej firmie oraz czy korzystamy z ulgi. Dzięki temu kalkulator obliczy miesięczne składki na PFRON.

Wielu pracodawców zastanawia się w jaki sposób obliczane są wpłaty pfron kalkulator online z pewnością pomoże określić właściwą kwotę, z pewnością będzie to także możliwość sprawdzenia własnych obliczeń i skorygowania błędów. Dlatego też warto skorzystać z tego rodzaju kalkulatora.