Jak właściwie zadbać o układ hydrauliczny?

Wiele różnych maszyn wykorzystuje układy hydrauliczne, na każdym placu budowy można zobaczyć maszyny obsługiwane hydraulicznie w postaci spychaczy, koparek, ładowarek, wózków widłowych i dźwigów.

Hydraulika obsługuje stery w samolotach, znajdźmy ją w warsztatach samochodowych podnoszących auta, aby mechanicy mogli pracować pod nimi, także wiele wind jest obsługiwanych hydraulicznie przy użyciu tej samej techniki. Nawet hamulce w samochodzie wykorzystują hydraulikę, podstawowa idea każdego układu hydraulicznego jest bardzo prosta: siła przyłożona w jednym punkcie jest przenoszona do innego punktu za pomocą nieściśliwego płynu. Płyn jest prawie zawsze jakimś olejem, siła jest zwielokrotniana w tym procesie. Jeśli przyłożymy siłę skierowaną w dół do jednego tłoka, wówczas siła zostanie przeniesiona na drugi tłok poprzez olej w rurze. Ponieważ olej jest nieściśliwy, sprawność jest bardzo dobra prawie cała przyłożona siła pojawia się na drugim tłoku. Wąż w układach hydraulicznych może mieć dowolną długość i kształt, umożliwiając olejowi swobodne przechodzenie przez różne elementy oddzielające dwa tłoki.

Wąż może się również rozwidlać, tak że jeden cylinder główny może w razie potrzeby napędzać więcej niż jeden cylinder końcowy.

Zaletą układów hydraulicznych jest to, że bardzo łatwo jest dodać do systemu zwielokrotnienie siły. Dzięki temu można łatwo dostosować hydraulikę do naszych potrzeb, jeżeli będziemy wprowadzali jakieś zmiany w naszej maszynie, wówczas trochę zmian w hydraulice pozwoli nam ją dostosować do nowych warunków. Czasem może zajść potrzeba zmiany węży hydraulicznych. Wówczas może okazać się konieczne zakuwanie węży hydraulicznych, należy to zadanie powierzyć profesjonalnej firmie, która wie jak prawidłowo wykonać tego rodzaju pracę. Chodzi tu o szczelność, węże tego typu nie mogą się rozszczelnić w czasie pracy całego urządzenia, wówczas spadłoby ciśnienie i maszyna nie mogłaby wykonywać pracy. Urządzenia będą mogły wówczas zacząć pracę z nowymi wężami.