Obowiązki związane z zamknięciem działalności gospodarczej

Właściciele firm, którzy chcą zamknąć działalność gospodarczą, powinni pamiętać o dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności.

W tym przypadku należy złożyć wniosek do CEIDG, możemy to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy lub też Urzędzie Miasta, zależnie od miejsca zamieszkania. Dodatkowo wniosek o zamknięcie działalności możemy złożyć drogą elektroniczną posiadając podpis elektroniczny, profil zaufany lub konto bankowe.

Obowiązki związane z zamknięciem działalności gospodarczej

Formalności związane z zamknięciem firmy

Możemy także informacje o likwidacji firmy przesłać listem poleconym do urzędu, dokument będzie wymagał naszego podpisu oraz poświadczenia przez notariusza. Wniosek o wykreślenie wpisu możemy złożyć w terminie 7 dni od trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. W tym przypadku urząd miasta lub gminy informuje Urząd Skarbowy, następuje wykreślenie z rejestru REGON, jeżeli firma była płatnikiem VAT wówczas należy złożyć odpowiedni dokument. Przedsiębiorcy, którzy byli płatnikami VAT, powinni przygotować spis środków trwałych, majątku firmy, w tym przypadku będą to składniki majątku przeznaczone do użytkowania przez okres dłuższy niż rok, o wartości przekraczającej 3500 zł.

Spis z natury potrzebny jest do ustalenia podatku VAT od składników majątku, który będzie wykorzystywany przez osobę, która do tej pory prowadziła działalność gospodarczą. Opodatkowanie dotyczy towarów, w stosunku do których przedsiębiorca skorzystał z prawa do obniżenia podatku. Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał odzyskać nadpłacony VAT, w tym przypadku należy złożyć stosowny dokument. W przypadku jeżeli przedsiębiorca płacił podatek dochodowy od osób fizycznych, nie trzeba wprowadzić remanentu likwidacyjnego. Możemy wykonać wykaz składników majątku z informacją o kwocie wydatków na zakup.

Wykorzystanie dokumentów cyfrowych to łatwy sposób na szybkie zamknięcie działalności gospodarczej bez zbędnych formalności. Warto zwrócić uwagę na takie zagadnienia, jak zamknięcie działalności a zus, w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinniśmy dopełnić formalności związanych z zakończeniem opłacenia składek za właściciela firmy oraz pracowników.