Organizacja pogrzebu jakie formalności należy dopełnić?

Śmierć bliskiej osoby często jest dużą traumą dla bliskich, którzy dodatkowo muszą zająć się różnymi formalnościami oraz organizacją pochówku.

Dlatego zakłady pogrzebowe starają się odciążyć zmarłych w tej smutnej chwili, dzięki temu można skupić się na żałobie. Zakład pogrzebowy, który otrzyma pełnomocnictwo, będzie dopełniał wielu różnych formalności w urzędach, formalności związanych z wypłatą zasiłku pogrzebowego.

Organizacja pogrzebu jakie formalności należy dopełnić?

Zakład pogrzebowy dopełni formalności

Zaraz po śmierci należy powiadomić lekarza rodzinnego lub też pogotowie, aby został stwierdzony zgon. Następnie służba zdrowia wystawi kartę zgonu. W tym momencie możemy rozpocząć współpracę z zakładem pogrzebowym, który zgłosi fakt śmierci w Urzędzie Stanu Cywilnego. Urząd należy powiadomić w ciągu trzech dni od dnia zgonu, po czym USC wystawi akt zgonu, a następnie należy zgłosić się do ZUS, aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Obecnie wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł, który będzie przeznaczony na opłacenie kosztów pogrzebu. Dodatkowo członkowie rodziny mogą także otrzymać odprawę pośmiertną, która zostanie wypłacona z tytułu zatrudnienia.

Zakłady pogrzebowe pełnią obsługę całodobowo, dzięki czemu można w każdej chwili skontaktować się i ustalić szczegóły dotyczące pochówku oraz wyniesienia ciała zmarłego. Zakład pogrzebowy zaoferuje różne rodzaje pochówku, może być to również kremacja. Wybierzemy trumnę, ustalimy szczegóły związane z pogrzebem. Zakład pogrzebowy może także ułatwić wiele formalności z zarządcą cmentarza, może być to cmentarz komunalny lub też cmentarz parafialny. Zakłady pogrzebowe zajmują się także wywieszeniem klepsydry, w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy czy też przy kościele. Można również zamieścić nekrolog w gazecie. Należy pamiętać także o opłaceniu miejsca na cmentarzu, zakład pogrzebowy może zaoferować również różne rodzaje nagrobków.

W przypadku jeżeli zgon nastąpił w Warszawie, możemy skontaktować się z wieloma zakładami pogrzebowymi, przykładowo https://jakubisiak.pl/zaklad-pogrzebowy-warszawa-wola/. Jest to zakład pogrzebowy, który działa całodobowo, można skontaktować się telefonicznie, pracownicy będą mogli udzielić wielu porad związanych z dopełnieniem formalności, procedurami, jak również profesjonalnym przygotowaniem pochówku.